Hoe komt het dat de verflaag begint te verpoederen of kleuren?

Hoe komt het dat de verflaag begint te verpoederen of kleuren?

Leestijd: 1 minuut 02-08-2021

Alle materialen die in de buitenlucht staan, zijn onderhevig aan slijtage. Dit wordt ook wel erosie genoemd. Glansverlies is de eerste fase van verwering van een verflaag. Door U.V.-straling komen fotochemische reacties in de verflaag tot stand, waardoor de bindmiddelmoleculen worden aangetast en afgebroken. Op den duur komen de pigmentdeeltjes los op het oppervlak te liggen. We noemen dat krijten of afpoederen. Het spreekt vanzelf dat halfmatte verven de beginfase van het verweringsproces als het ware overslaan en ten opzichte van hoogglansverven eerder verweren.

Daarentegen is er in de hoogglansverven ook verschil. Dat komt geheel door de samenstelling van het product. Een gesiliconiseerde alkydhars is beter bestand tegen U.V.-straling dan een gewone alkydhars doordat de verbindingen in de moleculen bij deze belasting minder snel open gaan. Hierdoor blijft het bindmiddel aan het oppervlak dus langer intact.

Verkleuren verflaag
Een aantal kleurgebieden is zwak in het behouden van kleur en uiterlijk. Deze kleurgebieden liggen met name in het geel, oranje en rood. De reden dat deze gebieden zwak zijn, komt door het toegepaste organische pigment.Onder invloed van het klimaat zal de verf in de tijd degraderen en nemen we verkleuren, glansafname, krijten, vervuiling en andere verschijnselen waar. Het is dus raadzaam bij de advisering van buitenproducten ook rekening te houden met de gewenste esthetische duurzaamheid van kleuren.